alexametrics Tour
All Tours
All Tours
 

Tour

ຕົວກອງ

ສະຖານທີ່

ກິດຈະກຳ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ບໍລິສັດ

Kuangsi Waterfall in Luangprabang

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ຫຼວງພະບາງ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-EXO-PRO

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Exclude

Swimming Pool

ໂປຮໂມຊັ່ນທ່ຽວຫຼວງພະບາງກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

3 ວັນ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ ລວມທີ່ພັກ 2 ຄືນໃນໂຮງແຮມເມືອງທອງຫຼວງພະບາງ

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-MBH-PRO-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປຮັບ

Exclude

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ 5 ມື້ 4 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ, ປີ້ຍົນ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງ)

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ 5 ມື້ 4 ຄືນ (ລວມທີ ...

5 ມື້ 4 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ແພັກເກັດ 5 ມື້ 4 ຄືນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ - ເມືອງຮ້ຽມ - ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ - ຫຼ...

ລະຫັດ

LPQ-HP-5D4N-EXO-PRO

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

Manifa Elephant Camp

ໂປຮໂມຊັ່ນທ່ຽວຫຼວງພະບາງ +ກິດຈະກຳຊ້າງ ກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

4 ວັນ 3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ເຮືອບິນໄປ-ກັບ+ທີ່ພັກ3ຄືນ+ກິດຈະກຳຊ້າງ(ຂີ່ຊ້າງຊົມວິວ,ອາບນໍ້າໃຫ້ຊ້າງແລະສອນໃຫ້ເປັນຄວນຊ້າງ)+ລົດຮັບ-ສົ່...

ລະຫັດ

LPQ-4D3N-MBH-PRO-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປຮັບ

Exclude

ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

45 mins | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ທ່ຽວຟາມຄວາຍດ້ວຍຕົວເອງ

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Laos buffalo Dairy

ໄປຮັບ

Exclude

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

1 Hour | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Laos buffalo Dairy

ໄປຮັບ

Exclude

Luang Prabang

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວເໜືອແບບຮ່ວມຄະນະ 4 ມື້ 3 ຄືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ | ອຸດົມໄຊ
ແພັກເກັດ 4 ມື້ 3 ຄືນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ຫຼວງພະບາງ - ປາກແບ່ງ - ອຸດົມໄຊ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລະຫັດ

LPB-ODX-4D3N-EXO-PRO

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

Luang Prabang Glof Club

ມາຫຼິ້ນກິລາກ໊ອຟໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

3 ວັນ 2 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ປີ້ເຮືອບິນພ້ອມທີ່ພັກ 3 ວັນ 2 ຄືນ ແລະ ຕີກ໋ອຟ 18 ຂຸມ ໃນລາຄາເລີ້ມຕົ້ນ 1,690,000ກີບ/ທ່ານ (ສຳລັບ 2ທ່ານ ແລ...

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-MBH-PRO-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປຮັບ

Exclude

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ -   ທ່ຽວລາວໃຕ້ແບບຮ່ວມຄະນະ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວໃຕ້ແບບຮ່ວມຄະນະ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ປີ້ຍົນໄປກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປາກເຊ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໃນປາກເຊ ຫຼື ຈຳປາສັກ

ລະຫັດ

CH-3D2N-EXO-PRO

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວເໜືອແບບຮ່ວມຄະນະ 4 ມື້ 3 ຄືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນ້ຳກັດ ຢໍລະປາ, ປາກແບ່ງ, ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  (ລວມທີ່ພັກ, ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກວຽງຈັນ)

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ທ່ຽວລາວເໜືອແບບຮ່ວມຄະນະ 4 ມື້ 3 ຄືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ...

4 ມື້ 3 ຄືນ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ | ອຸດົມໄຊ
ແພັກເກັດ 4 ມື້ 3 ຄືນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ອຸດົມໄຊ - ປາກແບ່ງ - ຫຼວງພະບາງ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລະຫັດ

ODX-LPB-4D3N-EXO-PRO1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄປຮັບ

Include

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍົນຈາກແຂວງອື່ນ)

ໂປຮໂມຊັ່ນ ລາວທ່ຽວລາວ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3 ມື້ 2 ຄືນ (ລວມທີ່ພັກ ແລະ ປີ້ຍ ...

3 ມື້ 2 ຄືນ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ປີ້ຍົນໄປກັບຈາກ ແຂວງອື່ນ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລວມຄ່າທີ່ພັກ 2 ຄືນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກ

ລະຫັດ

VTE-3D2N-EXO-PRO

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ແຂວງອື່ນ

ໄປຮັບ

Include

Blue Lagoon 4

ທົວ 1 ວັນກັບການພາຍເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງກົງເບັງໃນຖ້ຳນ້ຳ, ສຳຫຼວດຖ້ຳຊ້າງ ແລະ ຫຼ ...

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ລອຍນ້ຳ ແລະ ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳນ້ຳ + ຖ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນວັງວຽງ + ບລູລາກູນ + ພາຍເຮືອກາຍັກ

ລະຫັດ

VV-FD-AK-04

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ຂີ່ຊິບໄລທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບລູລາກູນ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ພັກຄ້າງຄືນທີ່ບ້ານຕົ້ນໄມ້

ຂີ່ຊິບໄລທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບລູລາກູນ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອ ...

2ມື້ 1ຄືນ | ວັງວຽງ
ຂີ່ຊິບໄລຕອນກາງຄືນ + ລ່ອງກົງເບັງ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳທີ່ຖ້ຳນ້ຳ + ພາຍເຮືອກາຍັກ + ບລູລາກູນ

ລະຫັດ

VV-2D1N-AK-05

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

Kayak along the beautiful Nam Song River

ພາຍເຮືອກາຍັກເຄິ່ງມື້ທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-HD-AK-06

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ + ຍ່າງປ່າ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກທ່ຽວຊົມວິຖີຊີວິດໃນຊົນນະບົດ

ລະຫັດ

GD-VV-T-01.1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

2

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ

ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມຫີນຍ້ອຍທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ແລະ ການຍ່າງປ່າໄປຊົມຄວາມງາມທີ່ທຳມະຊາດເຊື່ອງໄວ້

ລະຫັດ

GD-VV-T-02.1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (2)

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (2)

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກລ່ອງໄປຕາມນ້ຳຊອງ + ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ ແລະ ຟາມປອດສານພິດ

ລະຫັດ

GD-VV-K-21

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (1)

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (1)

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກລ່ອງໄປຕາມນ້ຳຊອງ + ທ່ຽວຊົມຖ້ຳນອນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງໂຕເຈຍ

ລະຫັດ

GD-VV-K-22

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້

ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ເຕັກນິກການປີນໜ້າຜາຂັ້ນພື້ນຖານ

ລະຫັດ

GD-VV-R-51.1

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ໝົດມື້

ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ໝົດມື້

1 ວັນ | ວັງວຽງ
ເຕັກນິກການປີນໜ້າຜາຂັ້ນພື້ນຖານ

ລະຫັດ

GD-VV-R-51.2

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ວັງວຽງຊາເລັນ

ວັງວຽງຊາເລັນ

2 ມື້ | ວັງວຽງ
ການຜະຈົນໄພ ແລະ ວິທີໃໝ່ໆໃນການສຳຫຼວດຄວາມງາມຂອງວັງວຽງ

ລະຫັດ

GD-VV-ZC-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ

Include

ພາຍເຮືອກາຍັກຜ່ານແມ່ນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້

ພາຍເຮືອກາຍັກຜ່ານແມ່ນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ຊົມທິວທັດທຳມະຊາດດ້ວຍການພາຍເຮືອກາຍັກຜ່ານແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-HD-WT-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ

Include

ຜະຈົນໄພຜ່ານນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລ

ຜະຈົນໄພຜ່ານນ້ຳຊອງເຄິ່ງມື້, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລ

ເຄິ່ງມື້ | ວັງວຽງ
ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ຂີ່ຊິບໄລເບິ່ງທິວທັດທຳມະຊາດອັນສວຍງາມຜ່ານນ້ຳຊອງ + ຍ່າງຂຶ້ນຜານອນ

ລະຫັດ

VV-HD-WT-04

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ຫ້ອງການບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ວັນເດີຟູນ

ໄປຮັບ

Include

ສຳຫຼວດວັງວຽງ 1 ວັນກັບ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກ

ສຳຫຼວດວັງວຽງ 1 ວັນກັບ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ ແລະ ພາຍເຮືອກາຍັກ

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ທ່ຽວຊົມ 4 ຖ້ຳ, 2 ໝູ່ບ້ານ + ພາຍເຮືອກາຍັກຕາມແມ່ນ້ຳຊອງ

ລະຫັດ

VV-FD-WT-18

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໄປຮັບ

Include

ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ, ຖ້ຳ ແລະ ບລູລາກູນ

ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ, ຖ້ຳ ແລະ ບລູລາກູນ

ໝົດມື້ | ວັງວຽງ
ປັ່ນລົດຖີບທ່ຽວຊົມນອກເມືອງ + ລອຍນ້ຳໃນບລູລາກູນ + ຖ້ຳປູຄຳອັນລຶກລັບ

ລະຫັດ

VV-FD-WT-20

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ໄປຮັບ

Include